Nederland heeft St.Maarten met het mes op de keel gedwongen om haar autonome status in te leveren. De schade vergoedingen van Orkaan Irma & Maria worden niet of nauwelijks door de verzekering gedekt, wat heeft geleden tot een verkapte onder curatele stelling.

Om de fondsen voor de wederopbouw te verwerven, moet St.Maarten nu haar behaalde vrijheden opgeven, zodat NL kan bepalen wie er wel en niet in aanmerking komen voor fondsen die schade moeten financieren. Tegelijkertijd eist NL, dat St.Maarten haar grensbewaking (tijdelijk) overhandigd aan de Koninklijke Marechaussee.

In de praktijk betekent dit dat de NL de scepter zal gaan blijven zwaaien, met betrekking tot ‘veiligheid’ en het ‘financieel’ beleid. Politieke verraders van huidige de regering (DP) zijn achter de rug van de coalitie om tot een akkoord gekomen met de NL’se eisen.

Het is gebruikelijk voor kapitalistische entiteiten om misbruik te maken van politieke verwarring, die door derden (banken en verzekeringen) in stelling worden gebracht. De Centrale Bank van Curacao en St.Maarten (CBCS) kan naar eigen zeggen op grond van geheimhoudingsplicht geen informatie verstrekken over individuele instellingen.

Nagico & Ennia hebben samen 86% van de schademarkt op St.Maarten in handen. Uit informatie waarover de centrale bank beschikt blijkt vooralsnog dat de verzekeraars over voldoende herverzekeringsdekking beschikken.

Toch stelt Tweede Kamer-lid, Ronald Raak dat de “Dekkingsgraad” beneden alle peil zou zijn. met de gevolgen van dien. De verzekerden op St.Maarten moeten daarom na orkaan Irma & Maria het ergste vrezen zonder NL’s ingrijpen!

Premier William Marlin wil nieuwe verkiezingen uitschrijven, nu hij geen meerderheid meer heeft in het parlement. De nieuwe meerderheid heeft bij monde van Sarah Wescot-Williams laten weten zich daar fel tegen te verzetten!

Volgens Sarah heeft het land dit politieke spel nu niet nodig. De nieuwe bij elkaar geraapte meerderheid zegt akkoord te gaan met de voorwaarden voor Nederlandse hulp. Om die reden hebben ze het vertrouwen in Marlin opgezegd.

Premier William Marlin heeft het ontslag van zijn kabinet toch aangeboden bij gouverneur Eugene Holiday. Het was al duidelijk dat het vortbestaan van het kabinet-Marlin aan een zijden draadje hing toen een nieuwe meerderheid in de Staten werd gevormd die wel akkoord gaat met de opgelegde voorwaarden voor hulp uit NL.

Holiday zal het ontslag van Marlin in beraad nemen in afwachting van de vorming en installatie van een interim kabinet. Marlin heeft ook een concept Landsbesluit aan de gouverneur overhandigd om verkiezingen uit te schrijven en de Staten eind Januari 2018 te laten ontbinden!

Dit heeft serieuze gevolgen voor het volk van St.Maarten, mede omdat de confronterende opstelling van de oppositie er voor zorgt dat het bergafwaarts met het eiland gaat in plaats van dat er vooruitgang wordt geboekt over de voorwaarden die gekoppeld zijn aan de hulp van de wederopbouw van St.Maarten! 

O, ja en voor de tientallen Sint Maartenaren die na orkaan Irma naar NL zijn gereisd hoeven die voor onderdak en inkomen niet op de NL’se overheid te rekenen, volgens Kajsa Ollongren (D66).

Antilliaans Nieuws Blad / AA Magnum Analyst Blog News Site 2017.

Leave a Reply