Iedereen gaat er op vooruit, luidt de boodschap in het nieuwe regeerakkoord. Maar dan is het nieuwe kabinet van Rutte III de arbeidsongeschikten en arbeidsbeperkten even vergeten!

De loonkostensubsidie die het aantrekkelijker moet maken om arbeidsbeperkten in dienst te nemen, wordt namelijk gewoon afgeschaft en verdwijnt dus. Daardoor kan het dat deze groep mensen straks minder verdient dan het wettelijk minimumloon! Zeer gunsting voor het bedrijfsleven en de vluchtelingen problematiek?

Er was alom tevredenheid toen staatssecretaris Jetta Klijnsma van sociale zaken de loonkostensubsidie een paar jaar geleden introduceerde. Mensen met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen, krijgen dit loon dan toch als ze gaan werken. Of zelfs meer als het cao-loon in die branche hoger ligt. De werkgever ontvangt vervolgens ter compensatie een subsidie van de gemeente.

Deze keuze voor een loonkostensubsidie heeft veel voordelen, vonden gemeenten, werkgevers en vakbonden destijds. Vooral voor degene met een arbeidsbeperking. Zo krijgt deze werknemer “een volwaardige positie op de arbeidsmarkt”, benadrukten de sociale partners. Hij verdient immers evenveel als zijn collega’s. Hij bouwt ook pensioen op en heeft recht op werknemersverzekeringen als de WW en WIA.

Tot verrassing van velen staat in het nieuwe regeerakkoord dat de loonkostensubsidie verdwijnt. Arbeidsbeperkten zijn straks dus weer geheel aangewezen op loondispensatie. Het aanstaande kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie denkt met deze maatregel een half miljard euro te kunnen besparen. “Het nieuwe kabinet haalt hiermee een streep door zijn eigen motto dat werk moet lonen.

Een zeer grote groep werknemers zal straks onder het minimumloon betaald worden. De bijstand dreigt zo het nieuwe minimumloon te worden. De rechtspositie van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt wordt hierdoor uitgehold. Een voordeel van de loonkostensubsidie is dat de arbeidsbeperkte één bron van inkomsten heeft.

Nadat Klijnsma de loonkostensubsidie had ingevoerd, vroegen Kamerleden van CDA en PvdA om een extern onderzoek naar de effecten en de voor- en nadelen van zowel loonkostensubsidie als loondispensatie. Dit onderzoek is nog niet afgerond. De resultaten daarvan worden in de loop van 2018 verwacht, wanneer het allemaal te laat is voor de samenleving om op te reageren. Verkapte vorm van dictatuur dus.

Het is daarmee financieel aantrekkelijk geworden om de rechten van de burger verder te verwaarlozen en het bedrijfsleven tegemoet te komen, zodat er meer winsten kunnen worden geboekt voor hebzuchtige uitbuiters van de maatschappij.

Waarom er nog verkiezingen gehouden moeten worden om de volksvertegenwoordigers te bepalen blijft de ham vraag, aangezien op deze wijze (van handelen) dit allemaal overbodig lijkt te zijn geworden? Het demissionaire kabinet (Rutte II) diende al onrechtmatig een begroting in op Prinsjesdag en het geheim gehouden van het regeerakkoord onderbouwd deze stelling.

Trouw.nl / AA-Magnum Analyst Blog News-Site 2017.

Leave a Reply